>PME58 |At5g49180|Arabidopsis thaliana
MGVDGELKKKKCIIAGVITALLVLMVVAVGITTSRNTSHSEKIVPVQIKTATTAVEAVCA
PTDYKETCVNSLMKASPDSTQPLDLIKLGFNVTIRSIEDSIKKASVELTAKAANDKDTKG
ALELCEKLMNDATDDLKKCLDNFDGFSIPQIEDFVEDLRVWLSGSIAYQQTCMDTFEETN
SKLSQDMQKIFKTSRELTSNGLAMITNISNLLGEFNVTGVTGDLGKYARKLLSAEDGIPS
WVGPNTRRLMATKGGVKANVVVAHDGSGQYKTINEALNAVPKANQKPFVIYIKQGVYNEK
VDVTKKMTHVTFIGDGPTKTKITGSLNYYIGKVKTYLTATVAINGDNFTAKNIGFENTAG
PEGHQAVALRVSADLAVFYNCQIDGYQDTLYVHSHRQFFRDCTVSGTVDFIFGDGIVVLQ
NCNIVVRKPMKSQSCMITAQGRSDKRESTGLVLQNCHITGEPAYIPVKSINKAYLGRPWK
EFSRTIIMGTTIDDVIDPAGWLPWNGDFALNTLYYAEYENNGPGSNQAQRVKWPGIKKLS
PKQALRFTPARFLRGNLWIPPNRVPYMGNFQ