>PME06/HMS|At1g23200|Arabidopsis thaliana
MDHKILLTPPKSLYTKCIITIIYVVSISHLNAHFITSCKQTPYPSVCDHHMSNSPLKTLD
DQTDGFTFHDLVVSSTMDQAVQLHRLVSSLKQHHSLHKHATSALFDCLELYEDTIDQLNH
SRRSYGQYSSPHDRQTSLSAAIANQDTCRNGFRDFKLTSSYSKYFPVQFHRNLTKSISNS
LAVTKAAAEAEAVAEKYPSTGFTKFSKQRSSAGGGSHRRLLLFSDEKFPSWFPLSDRKLL
EDSKTTAKADLVVAKDGSGHYTSIQQAVNAAAKLPRRNQRLVIYVKAGVYRENVVIKKSI
KNVMVIGDGIDSTIVTGNRNVQDGTTTFRSATFAVSGNGFIAQGITFENTAGPEKHQAVA
LRSSSDFSVFYACSFKGYQDTLYLHSSRQFLRNCNIYGTVDFIFGDATAILQNCNIYARK
PMSGQKNTITAQSRKEPDETTGFVIQSSTVATASETYLGRPWRSHSRTVFMKCNLGALVS
PAGWLPWSGSFALSTLYYGEYGNTGAGASVSGRVKWPGYHVIKTVTEAEKFTVENFLDGN
YWITATGVPVNDGL