>PME51|At5g09760|Arabidopsis thaliana
MSSILILLFSLFLFSSPSSSSRHHHHHNSGDTSPVNPSSSLAAQIRLACNATRYPDQCVS
SLSEQGRVPPDPKPIQIIHSAISFSFQNLKTAQSKIKSIVDSSVGNLNRTNAANTCLQLL
TYSEHRTQSTDQALTRGKIKDARAWMSAALVYQYDSWSALKYVNDTSQVGETMSFLDGLI
HVTSNALSMMVSYDNFGDNVASWTYPATERDGFWEKTGPGLGLDPSTGLNLGFPSGLKED
VTVCKDGKCGYKTVQDAVNAAPEDNGMRKFVIKISEGVYEENVIVPFEKKNVVFIGDGMG
KTVITGSLNAGMPGITTYNTATVGVVGDGFMARDLTFQNTAGPDAHQAVAFRSDSDFSLI
ENCEFLGNQDTLYAHGLRQFYKNCRIQGNVDFIFGNSAAVFQDCEILIAPRQINPEKGEK
NAVTAQGRIDPSQSTGFVFLNCLINGTEEYMKLFKANPKVHKNFLGRPWKDYSRTVFIGC
NLEALITPDGWLPWSGDFALKTLYYGESKNTGPGSDRSQRVSWSSQIPDEHVHVYSVANF
IQADEWASMSA