>PME42|At4g03930|Arabidopsis thaliana
MLVKVFSFFILMITMVVIGVSKEYCDDKHSCQNFLLELKTASSSLSEIRRRDLLIIVLKN
SVRKIDMAMIGVMEDTKQHEEMENDKLCLKEDTNLFEEMMESAKDRMIRSVEELLGGEFP
YLGSYENIHTWLSGVLTSYITCIDEIGDGAYKRRVEPQLQDLISKAKVALALFISISPRD
NTELNSVVPNSPSWLSHVDKKDLYLNAEALKKIADVVVAKDGTGKYNTVNAAIAAAPQHS
HKRFIIYIKTGIYDEIVAIENTKPNLTLIGDGQDSTIITGNLSASNVRRTFYTATFASNG
KGFIGVDMCFRNTVGPAKGPAVALRVSGDMSVIYRCRVEGYQDALYPHIDRQFYRECFIT
GTVDFICGNAAAVFQFCQIVARQPNMGQSNFITAQSRETKDDKSGFSIQNCNITASSDLD
TATVKTYLGRPWRIFSTVAVLQSFIGDLVDPAGWTPWEGETGLSTLHYREYQNRGPGAVT
SRRVKWSGFKVMKDPKQATEFTVAKLLDGETWLKESRIPYKSGL