>PME41|At4g02330|Arabidopsis thaliana
MLSLKLFLVTLFLSLQTLFIASQTLLPSNSSSTICKTTPDPKFCKSVFPQTSQGDVREYG
RFSLRKSLTQSRKFTRTIDRYLKRNNALLSQSAVGALQDCRYLASLTTDYLITSFETVNI
TTSSKTLSFSKADEIQTLLSAALTNEQTCLDGINTAASSSWTIRNGVALPLINDTKLFSV
SLALFTKGWVPKKKKQVASYSWAHPKNTHSHTKPFRHFRNGALPLKMTEHTRAVYESLSR
RKLADDDNDVNTVLVSDIVTVNQNGTGNFTTITEAVNSAPNKTDGTAGYFVIYVTSGVYE
ENVVIAKNKRYLMMIGDGINRTVVTGNRNVVDGWTTFNSATFAVTSPNFVAVNMTFRNTA
GPEKHQAVAMRSSADLSIFYSCSFEAYQDTLYTHSLRQFYRECDIYGTVDFIFGNAAVVF
QDCNLYPRQPMQNQFNAITAQGRTDPNQNTGISIHNCTIKPADDLVSSNYTVKTYLGRPW
KEYSRTVFMQSYIDEVVEPVGWREWNGDFALSTLYYAEYNNTGSGSSTTDRVVWPGYHVI
NSTDANNFTVENFLLGDGWMVQSGVPYISGLLS