>PME23|At3g06830|Arabidopsis thaliana
MGSDGDKKKKFIVAGSVSGFLVIMVVSVAVVTSKHSPKDDENHIRKTTKAVQAVCAPTDF
KDTCVNSLMGASPDSDDPVDLIKLGFKVTIKSINESLEKASGDIKAKADKNPEAKGAFEL
CEKLMIDAIDDLKKCMDHGFSVDQIEVFVEDLRVWLSGSIAFQQTCMDSFGEIKSNLMQD
MLKIFKTSRELSSNSLAMVTRISTLIPNSNLTGLTGALAKYARKLLSTEDSIPTWVGPEA
RRLMAAQGGGPGPVKANAVVAQDGTGQFKTITDALNAVPKGNKVPFIIHIKEGIYKEKVT
VTKKMPHVTFIGDGPNKTLITGSLNFGIGKVKTFLTATITIEGDHFTAKNIGIENTAGPE
GGQAVALRVSADYAVFHSCQIDGHQDTLYVHSHRQFYRDCTVSGTVDFIFGDAKCILQNC
KIVVRKPNKGQTCMVTAQGRSNVRESTGLVLHGCHITGDPAYIPMKSVNKAYLGRPWKEF
SRTIIMKTTIDDVIDPAGWLPWSGDFALKTLYYAEHMNTGPGSNQAQRVKWPGIKKLTPQ
DALLYTGDRFLRGDTWIPQTQVPYTAKV